logo

Mam 58 lat, aktywnie pomagam –
od ponad dwudziestu lat!

To właśnie możliwość pomocy mieszkańcom naszej Gminy sprawia mi najwięcej satysfakcji.


Mieczysław Bździuch

Kandydat na Burmistrza Goleniowa

Całe serce dla Goleniowa!


Mieczysław Bździuch

Kandydat na Burmistrza Goleniowa

Całe serce dla Goleniowa!

logo

Mam 58 lat, aktywnie pomagam –
od ponad dwudziestu lat!

To właśnie możliwość pomocy mieszkańcom naszej Gminy sprawia mi najwięcej satysfakcji.


Program wyborczy


Jestem stąd i chcę, aby nasza mała ojczyzna była piękna, bezpieczna i służąca wszystkim mieszkańcom.

Jestem gotowy i otwarty na rozmowy z mieszkańcami oraz rozmaite inicjatywy służące dobru Gminy Goleniów.

Proponuję m.in.:

1Gmina czysta, ekologiczna i bezpieczna
Chcę wrócić do koncepcji „Serca Miasta” – wykorzystać potencjał rzeki Iny, wybudować przystań i bulwary. Zastopuję betonowanie Goleniowa; odnowię zaniedbane przestrzenie publiczne, te, które wskażą mi mieszkańcy. Wprowadzę regulacje dotyczące estetyki Gminy i egzekwowania porządku.

Podniosę bezpieczeństwo w całej Gminie przez znaczącą rozbudowę systemu oświetlenia ulic, wzmocnię patrole Straży Miejskiej i rozszerzę monitoring.

2Gmina dobrym miejscem do życia dla dużych i małych
Gmina to ludzie. Chcę, by żyli w jak najlepszych warunkach. Chcę skutecznie realizować szeroko pojętą Politykę Rodzinną, m.in. poprzez Kartę Dużej Rodziny, Seniora oraz Kartę Rodzin z Dziećmi o Szczególnych Potrzebach. Wesprę ludzi starszych, m.in. poprzez możliwość zamiany mieszkań wysoko położonych na mieszkania parterowe oraz budowę funkcjonalnego domu dziennego pobytu.

Chcę zbudować nowoczesny Dom Kultury przy odnowionym Amfiteatrze oraz wzmocnić współpracę z organizacjami pozarządowymi przez dofinansowanie ich działalności trafnym wsparciem lokalowym.

3Gmina przyjazna mikro i małym przedsiębiorcom
Zadowoleni przedsiębiorcy to bogata gmina. Chcę wspierać przedsiębiorców, m.in. poprzez rozwój infrastruktury drogowej, większą liczbę parkingów, powołać realnie działającą Radę Przedsiębiorców przy Burmistrzu – ciała doradczego i opiniującego, stworzyć gminny inkubator przedsiębiorczości wspierający lokalne firmy.
4Gmina dbająca o wszystkich mieszkańców –
z miasta i obszarów wiejskich
Gmina jest dla wszystkich mieszkańców. Chcę słuchać mieszkańców i szybko reagować na zgłaszane problemy; chcę stworzyć platformę www do bieżącej komunikacji i sieć punktów – skrzynek Sugestii i Wniosków Mieszkańców; usprawnić budownictwo komunalne; szybciej uzbrajać tereny pod budownictwo wielorodzinne; systematycznie pokrywać drogi gruntowe utwardzonymi nawierzchniami; utworzyć filię Urzędu Miasta w Kliniskach oraz
3 mobilne punkty Urzędu na terenie Gminy.
5Gmina dobrze kojarzona w całej Polsce
i zagranicą
Należy dbać o wizerunek naszej Gminy
i skutecznie ją promować. Chcę stworzyć spójną strategię promocji Gminy, rozwoju oświaty
i kultury, wrócić do organizacji Festiwali Hanzeatyckich – Święta Gminy Goleniów; powołać Ambasadorów Goleniowa, którzy będą aktywnie i skutecznie promować nas w Polsce
i zagranicą.